No695天然丽人土肥圆矮挫穷写真图片55P周妍希秀人网

No695天然丽人土肥圆矮挫穷写真图片55P周妍希秀人网

血虚发热,当归、生熟地。下后病全愈,但腹中有块,按之痛,气时不利,常作蛙声,此邪气尽而宿结未除也。

木香、郁金二味,气郁痛者倍木香,血郁痛者倍郁金,为末,每服二钱,老酒下,虚者加人参。手足心热,栀子、香附、苍术、白芷、半夏、川芎、为末,神曲糊丸。

郁火,重按烙手,轻按不觉,取汗则愈。满者,满闷不行也。

又有众痹、周痹之名。此余邪匿而复发,必然之理,再少下之即愈,勿用大剂也。

其一宜用甘寒,水虚火炎者是也,目为非实火则可,竟目为非火,可乎?伤食作泻不止,于药中加肉豆蔻、益智仁收固之。

就诊,见其颐旁有小小垒块数十高出,谓之曰∶观尔脉盛筋强,必当好色而喜任奔走,本病宜发痈疽。 又须察其为何脏之邪,如自病土虚生湿则补土;如火盛生湿则清心;如气郁成湿则升肝;如金寒水冷泛溢为灾则暖肾。

Leave a Reply